FLORENTINE Cosmetics
Reklamační list

Prodávající (adresát):

Tereza Nová za FLORENTINE Cosmetics

Se sídlem: Jana Kreisla 822, Vysoký Újezd, 26716

IČ: 14355175

Reklamující (odesílatel):

Jméno a příjmení :

Bydliště:


Email:


Telefon:

Reklamované zboží:

Zjištěná závada:

page1image1759154080 page1image1759154368 page1image1759154656 page1image1759154944page1image1759155232 page1image1759155520

Doklad číslo ................................., v hodnotě ....................... Kč, ze dne ....................................

Navrhovaný způsob opravy (vhodné zakroužkujte):
a) oprava zboží b) výměna zboží c) vrácení peněz d) jiný (popiště)

V ............................... dne .............................. Jméno a příjmení spotřebitele:
(podpis)

* K tomuto dokumentu prosím přiložte Váš doklad o koupi

Vyřizuje:
Reklamace vyřízena dne:

Způsobem:

Datum:

Podpis reklamujícího:

www.florentine-cosmetics.com

Žádná položka