FLORENTINE Cosmetics

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

Prodávající (adresát):

Tereza Nová za FLORENTINE Cosmetics

Se sídlem: Jana Kreisla 822, Vysoký Újezd, 26716

IČ: 14355175

Kupující (odesílatel):

Jméno a příjmení :

Bydliště:
Email:
Telefon:

Dne ...................... jsem si na Vašich internetových stránkách www.florentine-cosmetics.com objednal/a toto zboží:

Doklad číslo ................................., v hodnotě ....................... Kč, ze dne .................................... Objednané zboží jsem obdržel dne ........................

Na základě ust. § 1829 odst. 1 ve spojení s ust. § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, využívám svého zákonného práva a odstupuji od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu, která se týká výše uvedeného zboží, jež Vám s tímto dopisem zasílám zpět, a zároveň Vás žádám o poukázání kupní ceny ve výši ................ Kč na můj bankovní účet číslo ................................................. nejpozději do 14 dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy.

V ............................... dne .............................. Jméno a příjmení spotřebitele:
(podpis)

* K tomuto dokumentu prosím přiložte Váš doklad o koupi


www.florentine-cosmetics.com

Žádná položka